האוסף ארכיאולוגי ואתנוגרפי

האוסף הארכיאולוגי והאתנוגרפי של פליקס בוריאן ואריך פרידמן

תולדות האוסף
במוזיאון לאמנות התעשייה מוצג חלק קטן מאוסף ארכיאולוגי ואתנוגרפי גדול שמקורו בפעילותם המשותפת וארוכת השנים של פליקס בוריאן ושל אריך פרידמן. משנת 1952, כנאמני עתיקות של אגף העתיקות (רשות העתיקות בגרסתה הראשונה) סקרו פליקס ואריך, חפרו, תיעדו ואספו ממצאים רבים בעשרות אתרים פרהיסטוריים בישראל, ובמיוחד באזור החוף ובנגב המערבי. בסך הכול הם גילו ותיעדו למעלה מ-70 אתרים פרהיסטוריים שלא היו ידועים קודם לכן, וחקרו אתרים רבים נוספים. את הממצאים הם קטלגו ונתחו במשך שנים ארוכות, בשיתוף פעולה עם חוקרים במוסדות מחקר בארץ, וכן פרסמו למעלה מ-30 מאמרים על ממצאיהם ועל מחקריהם השונים. במהלך השנים ערכו פליקס ואריך תערוכות אחדות במוזיאון ישראל בירושלים, במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב ובמוסדות נוספים. החל משנת 2009 מאוכסן האוסף המלא במוזיאון הפתוח בגן התעשייה תפן.

האוסף הארכיאולוגי
האוסף הארכיאולוגי כולל כ-150,000 פריטים שמקורם בתקופות הפרהיסטוריות בארץ ישראל. מרביתם עשויים אבן צור, אך גם בזלת, גיר וחומרי גלם נוספים. מקור חלק מהממצאים הקדומים שבאוסף בתקופה הפליאוליתית התחתונה, אך מרביתם שייכים לתקופה הניאוליתית, שבה חלה התפתחות משמעותית בתחומים שונים של הכלכלה ושל החברה, ובכלל זה ישיבת קבע באתרים, בִּיוּתם של צמחים ושל בעלי חיים, קבלת אמונות ועריכת פולחן, ובתחומים רבים נוספים. מקורו של חלק קטן מהפריטים בתקופות מאוחרות יותר.
באוסף כלולים הן פריטים ששימשו, כפי הנראה, בחיי היום-יום למטרות רבות ולעיבוד מגוון רחב של חומרים, והן פריטים, שיש להניח ששימשו ככלי פולחן או למטרות ולאירועים מיוחדים. פריטים אלה כוללים כלי צייד וכלי נשק, ובהם כ-12,000 ראשי חיצים, ראשי חניתות, ראשי אלות, להבי מגל ששימשו כמגלי קציר, גרזִנים, כילפות ואִזמלים ששימשו לכריתת עצים ולהקצעתם, כלי קידוח, חירור, החלקה וחירוץ, כלים ששימשו לדייג, כלי קיבול וכלי כתישה ושחיקה מאבן, וכן קישוטים ועדיים (חרוזים, תליונים, טבעות, צמידים) וצלמיות שונות.

האוסף האתנוגרפי
מלבד האוסף הארכיאולוגי הגדול, מצויים כ-300 פריטים אתנוגרפיים שמקורם בשבטים שונים שאותם ביקרו פליקס ואריך במרוצת השנים להכרת תרבותם. פריטים אלה, שמקורם בפפואה - גינאה החדשה, ובמדינות שונות באפריקה הם אמצעי אותנטי להכרת תרבויות אלה ולהבנת מאפיינים שונים שלהן ושל הכלים שבהם השתמשו אוכלוסיות אלה.

אוסף הכלים המשוחזרים
אחת התרומות החשובות של האוסף הם השחזורים של כלים רבים. אלה כוללים הצעות לאופן הייצור של פריטים שונים, לדרך השימוש בהם ולקִיוּתם (מיקומם בקת), ומלמדים רבות על כלי נשק כגון ראשי חיצים וחניתות, צלצלים, אלות, מגלי קציר, גרזִנים, כילפות, קשת ועוד.

תרומתו של האוסף לחקר הפרהיסטוריה של ישראל
עבודתם הברוכה והחשובה של פליקס ואריך לאורך השנים, המקבלת ביטוי באוסף זה, תרמה רבות לחקר התקופות הקדומות בישראל, להבנת אופי היישוב הקדום במישור החוף ובנגב המערבי ולתחומים שונים של התרבות החומרית של האוכלוסיות הפרהיסטוריות בארץ ישראל. התמקדותם בהבנת האדם באמצעות ניתוח הכלים שבהם השתמש למגוון פעילויות ומטרות (ושחזור דרך ייצורם ואופן השימוש בהם) היא מהתרומות המשמעותיות ביותר של מחקריהם של פליקס בוריאן ושל אריך פרידמן.
פליקס בוריאן ואריך פרידמן קיבלו אישור מאגף העתיקות לבעלותם על הממצאים שנאספו. האוסף כולו נאצר במשך שנים רבות לפני כניסתו של חוק העתיקות לתוקף. האישור מוצג בתערוכה.