חפצים מגלים

התערוכה "חפצים מגלים" תוצג עד ה-09.09.17

סרטון פתיחת התערוכה של חפצים מגלים

בעת הגירה, במיוחד בהגירה שאינה מרצון, נארזים ונלקחים חפצים מסוגים שונים. זהו מקורם של החפצים המוצגים בתערוכה "חפצים מגלים". ייחודה של התערוכה הוא בערך הסיפורי הנלווה לחפצים. לכל חפץ יש סיפור משלו. כולם יחדיו מספרים את סיפורם של העולים מארצות מרכז אירופה, שהגיעו לארץ ישראל בין השנים 1933-1938.

מה הניע את העולים, שנודעו בכינוי "יקים", לבחור דווקא בחפץ מסוים, להעביר אותו למולדת החדשה ולשמרו?
חפצים אלו היו חלק ממורשתם המשפחתית ומהגדרתם העצמית של המהגרים-העולים. ייתכן, כי לא עמדו בפרידה מהם. ייתכן, שהחפצים סיפקו מעט נחמה לנוכח קשיי הפרידה מהמולדת הישנה. חפצים אלו עזרו גם לעולים, ולו במעט, להנחיל לבניהם ולבני בניהם, שייוולדו בישראל, את מורשת האבות ותרבותם משם.

החפצים המוצגים בתערוכה זו, שהובאו מבתיהם של היקים, שימשו את המשפחות בחיי היום-יום. יש ששמרו על מערכות שולחן ,היה מי שהביא ציוד פרקטי ויש שהביאו צעצועי ילדים וחפצי יודאיקה. המשותף לכול החפצים הוא היותם יקרים ללבם של בעליהם, שמצאו עצמם נסים ממולדתם הישנה. מאחורי החפצים כולם מסתתרים סיפורים, בעזרתם ניתנה לנו הזדמנות להתוודע לפרק היסטורי ותרבותי, שחלפו מן העולם וניתן לראותם כיום רק במוזיאונים. בזכות חפצים אלו אנו זוכים לראות ולחוות מאותם זיכרונות, שליוו את הדור הראשון של העלייה הייקית לארץ.

תערוכה זו היא פרי שיתוף פעולה בין "ארגון יוצאי מרכז אירופה" ו"המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית – מרכז מורשת הייקים". חברי הקהילה נענו ברצון רב להצעתנו להציג מאוצרותיהם הפרטיים בחלל המוזיאון. החפצים המוצגים הם רק חלק מאלו שהוצעו לנו. לצערנו צר המקום מלהכיל את כולם.

סרטון הוצאת החפצים מאריזתם